Kvalitets och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

 

Att hos våra kunder skapa tilltro till vårt kunnande att tillfredsställa deras önskemål och förväntningar.

 

Detta innebär att:

 • Tillfredställa fastställda och
  underförstådda krav.
 • Ha klara och enkla ansvars- och
  arbetsformer gentemot kunder, anställda,
  underentreprenörer och leverantörer.
 • Vara lyhörda och flexibla.
 • Ge information i samband med avtal.
 • Säkra lönsamheten på kort och lång sikt.
 • Utföra våra uppdrag rätt från början på ett sätt som om vi hade ett utökat garantiansvar.

Miljöpolicy

 • Planera och skapa en arbetsmiljö som skapar säkerhet, trivsel, laganda och företagsidentitet.
 • Utföra alla uppdrag med största möjliga hänsyn till den yttre miljön och i möjligaste mån använda miljöklassade maskiner och produkter.
 • Kontinuerligt gå igenom och förbättra verksamheten.

Mål

Att skapa en kvalitets- och miljösäkrad verksamhet med god lönsamhet.

 

Medel

Detta når vi genom att målmedvetet gå igenom vår verksamhet, både totalt och i enskilda uppdrag, och planera för och genomföra rutiner för problemområden. Enkla rutiner för kontinuerlig egenkontroll införs. Områden där störst ekonomisk effekt kan nås prioriteras.