Företaget

Vår bredd är unik i regionen

Brogårds Maskinstation var ett familjeföretag med Halland och södra Sverige som arbetsfält och omkring 25 medarbetare under 60 år. På 1950-talet hyrde vi ut jordbruksmaskiner till gårdarna runt omkring oss. Idag är det uppköpt av en fd anställd som arbetat på Brogårds i 20 år. Det nya namnet har nu blivit Brogårds Maskinstation i Halmstad AB.Antalet anställda har minskat till ca 15 . Fortfarande erbjuder vi tjänster inom maskinentreprenad, mark- och VA-anläggningar. Kunderna finns i kommun, näringsliv och bland allmänheten.

 

Vi har ett gediget kunnande inom alla typer av schakt- och grävningsarbeten. Ofta är det energi- eller byggföretag som anlitar oss. Andra gånger rörläggare eller jordbrukare. Tack vare rätt medarbetare och bra maskiner kan vi med kort varsel sätta in resurser för de flesta typer av uppdrag.

Bild föreställande: Foretaget 01
Bild föreställande: Foretaget 02

Akutuppdrag och resursförstärkning

Brogårds Maskinstation i Halmstad finns snabbt på plats – vare sig du behöver lägga en grund, få en trasig ledning framgrävd eller ersätta en dumper som ska repareras. Vi har blivit något av specialister på akuta uppdrag men också på ett flertal specialområden som kabelläggning och fjärrvärme. Vi har även kompetens för områdena; Trafiksäkerhet och miljö, EBR, Farligt gods och Hjälp på väg.

 

Brogårds Maskinstation i Halmstad är ansluten till Maskinentreprenörerna som är bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. Det innebär att du kan känna dig trygg när du väljer oss som leverantör.

Vi är vad vi heter – en maskinstation

Vi tar också ansvar för ditt behov av maskintjänster för längre perioder. Ett 40-tal fordon står till ditt förfogande. En fördel i sammanhanget är att vi har en egen verkstad. Tillsammans med våra kompetenta chaufförer och maskinskötare är vi en resurs inom en mängd olika områden.

 

Brogårds Maskinstation i Halmstad har vuxit genom att hålla sig till några enkla ledstjärnor – lyhördhet, flexibilitet och miljöhänsyn samt att alltid stå för det vi lovar. Oavsett om det handlar om snabba insatser eller mer långsiktiga uppdrag så finns vi till hands dygnet runt, alla dagar i veckan.

Bild föreställande: Foretaget 03